Investigar les Matemàtiques

Conjunt d'activitats per a realitzar a primer o segon d'ESO. Són 9 seqüències didàctiques que treballen els continguts matemàtics. Val a dir que per complementar-les caldria introduir activitats del bloc de dades i atzar.
A continuació de la taula amb les activitats en paper hi ha un mapa que relaciona les 9 seqüències didàctiques que es mostren. Hi ha un mapa per cada grup de 3 seqüències didàctiques


Comptar amb els nombres       Rutes en un diagrama       Colors en el triangle
El tangram       Anem d'excursió       El rectangle d'or
Les agulles del rellotge      Quants costats té un polígon?      El tangram d'ou

Relació entre les activitats Ous en un cistell, Rutes en un diagrama i Colors en el triangle.Relació entre les activitats El tangram, Anem d'excursió i El rectangle d'or


Relació entre les activitats Les agulles del rellotge, Quants costats té un polígon? i El tangram d'ou.