Què m'agrada mirar? Llibres d'interès

Al llarg dels anys de treball he anat aprenent coses, algunes en cursos i moltes més en converses amb companys. Però sempre he tingut uns llibres, els meus "referents", que m'han ajudat a avançar. M'han estat molt útils. Els mostro per si pot ser d'interès.

1) Matemàtiques. Grup Zero 
Introduir les matemàtiques a classe a partir de contextos. Primer es presenten exemples d'aplicació del concepte que es treballarà, després els continguts matemàtics, augmentant la complexitat i finalment apliquem i ampliem el que hem après. I podem treballar en grup. Treball competencial als anys 80!
Es poden trobar tots els materials a https://www.grupzero.cat/ (17/03/2020)
ImatgeImatgeImatge

2) De 12 a 16. Un proyecto curricular de Matemáticas Grupo Cero 
En els temps de l'EGB i el BUP va ser un dels primers llibres que em va mostrar una manera diferent d’ensenyar matemàtiques, un currículum diferent. Dissenyat i exemplificat a partir de les activitats. Com a curiositat mostra un test inicial que feien als estudiants de 1r i 2n de BUP (3r i 4t ESO) que mostra molts dels errors que es cometen habitualment.
Imatge

3) Mat82
Per a classes de BUP i COU. Amb l’ajut d’un còmic s’introduïen elements històrics dels temes a desenvolupar. Breus apunts teòrics i una gran quantitat d’activitats, més o menys contextualitzades.
Imatge

4) Divertimentos y Actividades matemáticas. Brian Bolt.
Una col·lecció, que es complementa amb dos llibres més on es desenvolupen idees matemàtiques a partir de problemes i reptes. És molt important el temps destinat a les activitats geomètriques.Una col·lecció excel·lent de llibres. 
Imatge

5) Didáctica de la matemática moderna i La GeometriaEmma Castelnuovo 
Dos llibres d’un dels referents en l’ensenyament de les matemàtiques. Tots dos molt actuals. “No hi ha fórmules màgiques per fer la nostra feina, cal examinar les dificultats i avançar”. 
Imatge

6) Pensar Matemàticament John Mason
Para pensar mejor Miguel de Guzman 
Dos llibres sobre el procés de resolució de problemes. Estratègies, exemples, què fer quan ens quedem aturats? … El primer és menys acadèmic. A partir dels treballs de Polya
Imatge

7) Juegos Matemáticos recreativos E. Ya Guik
Àlgebra recreativa Ya. Perelman 
De la col·lecció Ciencia Popular de l’Editorial Mir. Moscú. Problemes al voltant de l’àlgebra i jocs de contingut matemàtic, una veritable enciclopèdia. Tota la col·lecció és una joia.
Imatge

8) Invitación a la didàctica de la geometria i Materiales para construir la geometria.
Alsina, Burgués, Fortuny, no cal dir més coses. Tota la col·lecció és un referent magnífic per l’ensenyament de les matemàtiques a Primària i Secundària. Em van ser també útils quan feia de professor a la Universitat. Crec que la col·lecció està formada per prop de 40 llibres. 
Imatge

9) ¡Aja! Paradojas i Inspiración ¡Aja! Martin Gardner 
I, evidentment, tots els seus altres llibres seus. Però aquests dos especialment. Tot el que pots esperar d’un bon autor, presentar fets amb un llenguatge clar i breu per fer-te pensar i dirigir-te cap a llocs on ampliar.
Imatge

10) Biblioteca de recursos Didàctics Alhambra BREDA
Materials útils, no només per a estudiants d’educació secundària, sinó extensibles a tothom. I molts d’ells elaborats per docents d’Educació Secundària.
Imatge

11) L’estadística en el vostre món 
Conjunt de llibres pel professor i per l’alumne amb activitats didàctiques sobre aquest tema, un dels cinc blocs de contingut matemàtic. Presenten una manera molt experimental de treballar.
Podeu descarregar els documents a https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/2306

Imatge
12 ) Investigando las Matemáticas.Robert Fisher, Alan Vince 
Són 4 llibres d’activitats adreçades a Primària que, a partir de la meva experiència. Poden ser aplicables a tot l’ensenyament obligatori. Es mostren els coneixements previs, els conceptes que es treballen, una metodologia i activitats d’ampliació. 80 tasques relacionades entre elles.
Imatge
13) El que fan els millors professors universitaris Ken Bain 
Resultats sobre:
a) Què saben?
b) Com es preparen?
c) Què esperen dels seus estudiants?
d) Què fan quan ensenyen?
e) Com comproven els seus progressos i avaluen el seu esforç? 
Existeix un estudi posterior sobre com poden treballar els estudiants
Imatge
14) Breve viaje al mundo de la matemáticas. Museu de la Ciència
La cresta del pavo real. George Gheverghese Joseph 
Dos llibres d’història de les matemàtiques que m’han estat molt útils per contextualitzar els fets matemàtics en el seu entorn històric.
Imatge
15) El enigma de Sherezade
¿Como se llama este libro? Raymond Smullyan 
Una manera de relacionar matemàtiques i llenguatge, atès que pensar està molt relacionat amb com ens expressem, oralment o per escrit. I els seus llibres sempre relacionats a la lògica i les deduccions.
Imatge
16) Els mapes de l’Alpina
Els he utilitzat per a dissenyar activitats que permetien connectar les matemàtiques amb l’entorn amb l'objectiu de conèixer aquesta manera de representar el món real. Imaginar el camí i poder representar-lo en un mapa.
Imatge
17) BrainMatics Ivan Moscovich 
Als éssers humans els encanta trobar patrons, però encara els encanta més trobar que s’amaga darrere d’aquests patrons. Aquest tipus d’activitats són els que es troben en els llibres escrits per aquest autor. Molt prolífic.
Imatge
18) Los matemáticos no son gente seria. Claudi Alsina i Miguel de Guzman
Contar bien para vivir mejor. Claudi Alsina 
Idees sobre persones que han dedicat la seva tasca a les Matemàtiques i exemples d’aplicació de les matemàtiques a la vida quotidiana.
Imatge
19) I per acabar, però en cap cas menys important,Revistes NOUBIAIX i SUMA+ Editades per la @Feemcat i la @fespm_es . Recull d’articles i seccions fixes escrites per docents de diferents nivells educatius. En elles sempre he trobat allò que m’interessava. Molts recursos disponibles
Imatge