Jocs del tipus 3 en ratlla

El marro de nou


Aquest tipus deu ser el més conegut d'aquest tipus de jocs. S'han trobats taulers procedents d'Egipte, Sri Lanka, i fins i tot, en un vaixell viking. Podeu trobar més informació a Marro de nou (Viquipèdia)El tauler del "Marro de nou" és el que es mostra en la següent figura:


És un joc per a dos jugadors cadascun dels quals disposa de 9 fitxes. L'objectiu del joc consisteix a eliminar les fitxes de l'adversari. I això s'aconsegueix formant amb les pròpies un molinet, 3 fitxes en ratlla. Cada vegada que es forma un molinet s'agafa una fitxa del contrincant, sempre que aquesta no formi part a la seva vegada d'un molinet.
El desenvolupament del joc constà de dues fases:
a) Una fase de col·locació on els jugadors aniran col·locant, de manera alternativa, les 9 fitxes de què disposen en el tauler. Si en aquesta fase es produeix un 3 en ratlla s'eliminarà una fitxa del contrincant. 

b) Un cop col·locades totes, els jugadors, de manera alternativa, podran moure les seves fitxes a llocs adjacents que estiguin buits, seguint sempre les línies del tauler. En el moment que algú faci un tres en ratlla, eliminarà una peça de l'adversari seguint les normes. 

Si un jugador es queda amb dues fitxes o està bloquejat, ha perdut la partida.

Possibles investigacions, preguntes, que podem plantejar amb aquest joc?

a) Qui creiem que té més opcions de guanyar la partida? Com hauria de jugar per fer-ho?
b) Després de col·locar totes les fitxes en el tauler, quantes posicions diferents són possibles?
c) Hi ha un moviment d'inici òptim si ets el primer jugador? I si ets el segon?
d) Quantes són les posicions possibles després que un jugador hagi fet un moviment?
e) Quin és el màxim número de peces que pot haver-hi sobre el tauler sense que formin cap molí?
f) Si els costats dels quadrats del tauler mesuren 1, 2 i 3 cm? Quina serà la longitud total de les línies del tauler? 
g) Podem fer un recorregut per totes les línies sense repetir-ne cap? Quina longitud tindria aquests camí? Podem fer-ho amb els punts?

Aquest joc presenta algunes variants en funció del tauler que utilitzem i del número de fitxes. Les variants són les següents:


Podeu descarregar les imatges en format pdf

Les preguntes són aplicables a cadascuna de les variants del joc, i evidentment, no són les úniques que ens podem plantejar. Això queda obert a la imaginació de cadascú.