Conversa al voltant de Comunicació i Representació amb en Joan Jareño

Vídeo de la conversa al voltant de la Comunicació i la Representació amb en Joan Jareño 
A partir d'un problema inicia, vam situar aquests processos matemàtics, representació i comunicació.


I després, mitjançant la comunicació vam parlar de com la representació ens ajuda a la comprensió, a la resolució de problemes, com a  vegades aquesta és un problema, i com a contingut a treballar.

Com a idees finals:
a) Dimensió que ajuda a descobrir com pensa l'alumne
b) Cal donar-los un marc i oportunitat per fer-ho
c) Nosaltres mostrem models, conscients i inconscients, de formes de comunicar i utilitzar la representació
d) Cal orientar i donar eines
e) Aquesta dimensió es treballa en tots els blocs de contingut