Què vol dir fer Estadística? Estructurar i planificar el treball estadísticEl treball amb dades és fonamental a totes les edats per tal d'aconseguir una bona alfabetització numèrica. Aquesta alfabetització és fonamental en un món digital on les dades i els algoritmes són peces importants, atès que en som usuaris, però també en som generadors. I complementa necessàriament l'alfabetització cultural, la tecnològica i la digital i de mitjans de comunicació.

Un exemple de la necessitat d'aquesta alfabetització numèrica el tenim en el missatge d'un polític sobre una enquesta electoral, quan parla que les dades confirmen una posició, la seva, en enfront d'altres. Les enquestes com a molt poden suggerir coses dins de les diferents maneres de manipular les dades que tenim. I les dades que ens mostren sempre estan manipulades.

https://twitter.com/lluismora/status/1357370165713924099

Els elements fonamentals d'un treball estadístic, a qualsevol edat i nivell educatiu, són:
 • Identificar i formular preguntes
 • Recollida i tractament de dades
 • Representació de dades
 • Interpretació de dades i conclusions
Aquesta estructura és especialment útil atès que ens permet connectar aquesta branca de les Matemàtiques amb altres àmbits, científic i social, i la resolució de problemes, tan important i tant demandat en el món laboral.

Reflexionem una mica sobre situacions que tenen a veure amb les dades i l'atzar. A continuació podem llegir una sèrie de sentències estadístiques, pensem i discutim si sempre són certes, només algunes vegades o mai. També podem buscar exemples del que diem que ens serveixen per argumentar la nostra posició.
 • Si avui ha plogut, és igual de probable que plogui demà.
 • En una escola sempre hi haurà dues persones que facin anys el mateix dia.
 • En una escola cada dia hi haurà algú que faci anys.
 • Seleccionem dues persones a l’atzar, una a Barcelona i l’altra a Calcuta. La de Barcelona viurà més anys que la de Calcuta.
 • Si en un grup de 40 persones totes llencen dos daus, només hi haurà una persona que traurà un doble sis.
 • Si tirem un dau 100 vegades, traurem el mateix número d’uns que de sisos.
 • Si llanço una moneda a l'aire 20 vegades, obtindré 10 cares i 10 creus.
 • La mitjana, la mediana i la moda d’un conjunt de dades no poden tenir el mateix valor.
 • La mitjana no pot ser menor que la mediana i la moda.
 • La meitat dels estudiants sempre tenen una nota inferior a la mitjana.
 • En una prova pot ser que no hi hagi ningú per sobre de la nota mitjana.
 • En un joc en el qual només es pot marcar un nombre parell de punts (0, 2, 10 o 50), la puntuació mitjana en una sèrie de jocs sempre ha de ser un nombre parell.
I en el següent vídeo podeu veure una explicació sobre el procés del treball estadístic, adreçat fonamentalment a Primària i als primers cursos de l'ESO.