Curiositats hexagonals

1) Inspecció de carreteres Tenim una xarxa de carreteres que connecta entre si 9 ciutats: A, B, C, D, E, F, G, H i I. Els números indiquen les distàncies en km. Una persona rep l'encàrrec de l’ajuntament de la ciutat A d’inspeccionar totes les carreteres.

Quin serà el camí més curt que pot seguir per inspeccionar-les totes si al final del seu recorregut ha de tornar fins a A?


Aquesta activitat ens pot servir per introduir la teoria de grafs relacionant-la amb problemes de recorreguts, el més conegut és els dels ponts de Königsberg, actualment Kaliningrad)  https://youtube.com/watch?v=W18FDEA1jRQ… 

2) Números radials Els 3 números de cada costat i de cada radi de l’hexàgon sumen el mateix número Quin és aquest número? Completa els números que falten Col·loca els números de l’1 al 19 en una altra roda com aquesta de manera que la suma dels tres números de cada línia sigui 22

3) L'únic hexàgon màgic Distribueix els números de l’1 al 19 en els hexàgons de la figura, de manera que cada fila vertical i cada línia diagonal sumin el mateix.


4) Juguem a l'Hex L'Hex és un joc que va inventar Piet Hein, el mateix del cub SOMA. https://ca.wikipedia.org/wiki/Cub_Soma És un joc per a dos jugadors. Podem començar amb un tauler petit, 6 hexàgons de costat, i després fer-ho amb el complet d'11 hexàgons.
Objectiu del joc: Formar una cadena de fitxes del teu color d'un costat del tauler al costat oposat, les blanques de la primera fila de A fins a la segona fila A i les negres el mateix, però amb les B. Cada jugador ha de mirar de fer la seva cadena i/o mirar de bloquejar el contrari. Cal trobar una estratègia guanyadora

Els jocs són especialment interessants atès que tenen una estructura molt semblant als problemes:
a) Entendre les normes del joc (enunciat)
b) Dissenyar una estratègia (pla)
c) Aplicar l'estratègia (pla)
d) Revisar els resultats del joc Entrada anterior: https://twitter.com/lluismora/status/1082223924442816512