Canals de youtube relacionats amb les Matemàtiques

Canals de youtube interessants relacionats amb les matemàtiques: Divulgació, formació docent i activitats d'aula.

Divulgació


 
3Blue1Brown https://www.youtube.com/c/3blue1brown  English

Art of the problem https://www.youtube.com/c/ArtOfTheProblem/featured English

ViHart https://www.youtube.com/user/Vihart/featured  English + activitats per l'aula

Domain of Science https://www.youtube.com/c/DomainofScience English

Mickaël Launay https://www.youtube.com/c/Micmaths/featured Francé

MMACA https://www.youtube.com/c/mmacaCat  Català + activitats

Dígits. Del número al bit https://www.youtube.com/c/DomainofScience Català

Khan academy https://www.youtube.com/c/khanacademy 
English i castellano Explicació + activitats. Complement de la web principal: https://www.youtube.com/c/mmacaCat

Numberphile https://www.youtube.com/c/numberphile English
 
Lemnismath https://www.youtube.com/c/LemnisMath Castellano 

Mates Mike 
https://www.youtube.com/c/MatesMike  Castellano


 
Val a dir que molts d'aquests canals permeten generar activitats a partir de les propostes divulgativas que fan.

Formació docent

Nrich Maths https://www.youtube.com/user/nrichmaths English Activitats per aula 

Centre d’aprenentatge matemàtic (Xeix) https://www.youtube.com/user/CIENTIFICOMATEMATIC/featured Català + activitats

MIT OPENCURSWARE https://www.youtube.com/c/mitocw/featured 
English

Howie Hua https://www.youtube.com/@HowieHua1 English + activitats