Una activitat: Hem de reiniciar el món!


Moment de presentar una proposta de resolució d'activitats matemàtiques amb l'ajut de formularis. En aquest cas dels formularis de google. En cas que ens interessi el seu ús, recordem que tenim altres possibilitats: jotform o  typeform per exemple. També podem crear-los amb moodle o amb EXE learning.

Comencem amb l'activitat i us animo, primer de tot, a realitzar-la per tal d'analitzar la seva construcció i les idees que implica. És una activitat pensada per estudiants de cicle superior de Primària en endavant.


El punt de partida és que ens cal entrar al nostre laboratori, on tenim eines per resoldre un problema mundial causat per un virus informàtic. Ens caldrà resoldre 9 situacions que ens proporcionaran un número cadascuna, que combinats, ens permetran entrar manualment al laboratori i poder eliminar el virus i reiniciar el món.
En el document ja.cat/reiniciemDOC hi podeu trobar les activitats.
Però trobo que utilitzar els formularis en el disseny d'activitats pot tenir els seus avantatges:
a) Diferents tipus de pregunta. No sempre totes les que ens agradaria formular però un ventall prou important, i les podem combinar per donar lloc a preguntes més complexes.
b) Recollir les respostes dels estudiants i emmagatzemar-les per tal que els estudiants les tinguin disponibles.
c) En funció de la resposta dirigir l'estudiant cap a ajudes o cap a activitats d'ampliació. Realimentació immediata i efectiva. Ens cal invertir temps en el seu disseny, però el guanyem en el moment que sistematitzem molts processos.
d) Avaluar les respostes dels estudiants, sobretot les que fan referència a exercicis i problemes d'aplicació. Però també hi ha la possibilitat d'avaluar altres tipus d'activitats.

Una idea hem de tenir present, les eines digitals han d'estar al servei de l’aprenentatge de les matemàtiques per part dels estudiants. I per això cal tenir molt clar quines matemàtiques volem treballar, com volem fer-ho i com les avaluarem. Un cop tenim clar aquests aspectes decidirem quines eines utilitzarem.
Aquestes han de donar un valor afegit a les activitats que proposem. Poden ser valors referits a l'aprenentatge o referits a la gestió. Si no aporten aquest valor afegit, és millor no utilitzar-les i continuar treballant l’activitat com sempre fins a trobar una eina que aporti allò que volem.
Podeu trobar més informació i idees al voltant de l'ús de les eines digitals en l'aprenentatge de les Matemàtiques en l'article "Matemàtiques amb eines digitals" publicat a Noubiaix. https://www.raco.cat/index.php/Noubiaix/article/view/86948
També podeu consultar "Sobre l'ús de les eines digitals, alguns tòpics" en aquest mateix blog.